Политика за поверителност

Политика за поверителност


Регламентът за защита на личните данни на Европейския Съюз влиза в сила на 25 май 2018 година и е приложим за всички организации, които събират и обработват лични данни на граждани на Европейския Съюз.

Като отговорна и активна организация, ръководство на „Солдекс“ ЕООД осъзнава нуждата от привеждане в съответствие с новото законодателство за защита на лични данни и осигуряването на ефективни мерки за защита на личните данни на нашите клиенти, служители, доставчици и партньори, както и други заинтересовани страни.

Ангажираността по отношение на сигурността на личните данни е от цялото ръководство и ще се демонстрира чрез съответните политики и осигуряването на нужните ресурси за установяване и развитие на ефективна защита на личните данни и контроли по информационна сигурност.

Като част от процеса по посрещане на задълженията ни спрямо изискванията на Регламента сме разработили детайлна програма за анализ и валидиране на процесите, свързани с личните данни и да потвърдим законната база за това обработване на лични данни.

Актуализирана Политика по Поверителност е налична на хартиен носител и в електронен формат и ще се предоставя в организацията и на всички заинтересовани страни. 

Политика за поверителност